Bu süreçte her şey damağınıza layık olabilmek için…


1 - ZEYTİNİN TEMİNİ

• Hasat
• Hasat Edilen Ürünün Nakliyesi
• Hammaddenin Fabrikada Kabulü

Meyvenin sağlığı, toplama şekli, yabancı madde olup olmaması, kullanılan kasalar, kasaların temizliği, meyvenin sıcaklığı, miktarı, taşıma ve muhafaza şartları her hasat döneminde kontrol ediliyor.2. ÜRETİM SÜRECİ

• Ayırma ve Yıkama
• İşleme (Malaksasyon - Dekantasyon - Seperasyon - Pirina Çıkışı)
• Tanklarda Depolama
• Filtrasyon
• Temizlik

Üretim esnasında tüm makina parametrelerinin ve ortam şartlarının kontrolü, meyve çıkış sıcaklığı ölçümleri, kazan sıcaklık kontrolleri, yağ çıkışı, yağın sıcaklığı, yağ tortu miktarı, seperatör gövde sıcaklığı, çıkan yağın sıcaklık kontrolleri, depo sıcaklıkları ve filtre kontrolleri yapılıyor. Her üretim günü sonunda makine ve kasalar temizlenerek, bir sonraki güne hazır hale getiriliyor. Alınan numuneler laboratuvarımızda ve izlenebilir laboratuvarlarda periyodik olarak duyusal ve kimyasal analizlere tabi tutuluyor. Ulusal ve uluslararası natürel sızma zeytinyağı standartları gereklerine uygunluğu sürekli kontrol ediliyor.3. ŞİŞELEME VE DEPOLAMA

Şişe, kapüşon ve kapakların girdi kontrollerinden sonra, dolum öncesi şişe-kapak son kontrolleri ve ortam şartlarının uygunluğunun kontrolü yapılıyor. Depolama esnasında günlük olarak ortam şartları takibi ve stoklanan malzemenin görsel durumu kontrol ediliyor.